OTS of uithuisplaating aanvechten? Wij staan u bij in uw strijd tegen de kinderbescherming en/of Bureau Jeugdzorg. Dit kan vaak op pro deo basis!

Pro Deo Advocaat

Een advocaat kijkt altijd samen met u of u in aanmerking kunt komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, ook wel toevoeging of pro deo advocaat advocaat genoemd. De kosten van uw pro deo-advocaat worden vergoed door de overheid. U betaalt alleen de verplichte wettelijke eigen bijdrage.

Altijd de beste juridische hulp

OTS-Balie heeft als overtuiging dat rechtshulp voor iedereen toegankelijk moet zijn. Via OTS-Balie kunt u daarom altijd de beste rechtshulp verkrijgen van een gespecialiseerde en ervaren advocaat uit ons netwerk, ongeacht de hoogte van uw inkomen. Neem contact op.

Pro deo voor u?

U komt in aanmerking voor een pro deo advocaat als uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens liggen. Als uitgangspunt geldt uw inkomen van twee jaar geleden (het peiljaar). Als uw inkomen of vermogen sindsdien is gedaald, kan uw advocaat ook vragen het voorgaande of het huidige jaar als grondslag te nemen. Indien uw inkomen onder de pro deo inkomensgrens ligt dan bent u alleen een verplichte eigen bijdrage verschuldigd aan de advocaat. De inschakeling van een advocaat is dan verder kosteloos voor u. De betreffende pro deo advocaat informeert u graag over uw situatie en kan u helpen met uw pro deo aanvraag. Uw advocaat informeert u overigens altijd uit zichzelf over uw recht op Pro Deo rechtshulp.

Tarieven – OTS Advocaat

Ook als u niet in aanmerking mocht komen voor pro deo rechtsbijstand dan wordt u altijd vooraf geïnformeerd over de kosten. Uitgangspunt daarbij is dat het tarief in verhouding moet staan tot de omvang en kwaliteit van de verleende diensten. Centraal staat het belang van de zaak en de wensen van de cliënt. Deze factoren leiden door gezamenlijk overleg tot een passende en concurrerende vergoeding voor de te verrichten diensten. Neem contact op.

Pro deo OTS advocaat

Meestal is het dus mogelijk om OTS-zaken op basis van pro deo of toevoeging te behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. Alle advocaten uit ons netwerk werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

Alle advocaten werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

directbezwaarmaken

Empty tab. Edit page to add content here.

    Dit formulier is beveiligd door ReCaptcha van Google. Bekijk de privacy verklaring en algemene voorwaarden