Privacy statement

Versie 2024.1

Jouw privacy is voor www.ots-balie.nl van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat jouw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we met jouw persoonsgegevens doen. Deze privacy statement en cookiebeleid is van toepassing op het gebruik van de diensten en van de website van www.ots-balie.nl.

Deze privacy statement en cookiebeleid is enkel van toepassing op de persoonsgegevens die www.ots-balie.nl verwerkt om haar diensten aan te kunnen bieden. www.ots-balie.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de verwerking en/of inhoud van websites van partners en derden.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met ons via onderstaande gegevens.


Verwerkingsverantwoordelijke
Call Legal B.V.
Papendorpseweg 95
3528 BJ Utrecht
030 - 760 12 61
KvK 56578512
marketing@call-legal.nl
 

Contact met www.ots-balie.nl 
Bij www.ots-balie.nl begint ‘Jouw route naar recht’.

Via de telefoonnummers, het contactformulier, WhatsApp-nummer of onze andere digitale oplossingen die vermeld staan op de website, kunt je ons vragen stellen of aanvragen doen wanneer je meent te maken te hebben met een juridisch probleem. Onze juridische intakebalie voert met jou een vrijblijvende intake uit om na te gaan welke juridische oplossing voor jou het meest geschikt is.

Een juridische oplossing zou kunnen zijn de bemiddeling naar een advocaat, een jurist, andere rechtshulpverlener of een andere verwijzing. Het kan ook zijn dat je door het contact met onze intakebalie al bent geholpen en verdere hulp niet nodig is. Welke advocaat of jurist wij selecteren bij bemiddeling hangt af van de beschikbaarheid van de advocaten, geografische spreiding, jouw klantwensen en variabelen van jouw zaak.

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 
Om je goed van dienst te kunnen zijn is het noodzakelijk om je persoonsgegevens en (eventuele) zakelijke gegevens te verwerken. Je persoonsgegevens worden enkel verwerkt indien je deze gegevens aan www.ots-balie.nl verstrekt hebt door bijvoorbeeld het invullen van het contactformulier via onze website, door gebruik te maken van technische hulpmiddelen op de website, of door telefonisch contact op te nemen met www.ots-balie.nl.

Voor onze dienstverlening gebruiken wij de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Geslacht;
 • Eventueel een bedrijfsnaam, indien het een zakelijke aanvraag betreft;
 • Eventueel een verzekeringsnummer, indien je doorverwezen bent door je rechtsbijstandverzekering;
 • Eventuele bijzondere persoonsgegevens, indien dit relevant is voor je zaak.*
 • * Denk hierbij aan: jouw inkomen (om te kijken of je recht hebt op gesubsidieerde rechtsbijstand of voor alimentatiekwesties), je gezinssituatie of burgerlijke staat (als het gaat om een familiezaak), nationaliteit, lidmaatschap van een vakbond, medische gegevens of strafrechtelijke gegevens.
 • Bij de bemiddeling tot een (LSA) letselschadeadvocaat is het noodzakelijk om jouw medische gegevens te verwerken, zoals de omschrijving en aard van jouw opgelopen letsel, jouw huidige medische situatie en eventuele medische achtergrond. Er worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan noodzakelijk geacht wordt voor je zaak om je door te kunnen bemiddelen tot de juiste letselschadeadvocaat.

De bijzondere persoonsgegevens verwerken wij enkel indien de verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering óf na jouw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming kan je worden gevraagd via de telefoon en zal in de casus worden genoteerd. Er wordt daarbij strikt vertrouwelijk omgegaan met jouw persoonsgegevens en jouw persoonsgegevens worden beveiligd conform de AVG-normen. 

Doeleinden verwerking persoonsgegevens
Bovenstaande gegevens hebben wij nodig om je van dienst te kunnen zijn en vanwege de eventuele bemiddeling die we met jou sluiten om je te helpen bij je juridische probleem. Het kan ook zijn dat onze juristen de zaak zelf intern aannemen. Ook dan zullen wij deze gegevens nodig hebben en je altijd informeren hoe wij denken dat je juridische kwestie het beste kan worden opgelost. 

Grondslagen verwerking persoonsgegevens 
Wij verwerken jouw persoonsgegevens enkel op grond van één of meer van de volgende wettelijke grondslagen:

 • Na jouw toestemming;
 • Voor de uitvoering van overeenkomst om als bemiddelaar op te treden of om je bij te staan in jouw kwestie;
 • Bij een gerechtvaardigd belang waarbij het noodzakelijk is om jouw persoonsgegevens te verwerken.
 • Indien wij jouw persoonsgegevens niet kunnen verwerken, is het helaas niet mogelijk om onze dienst (goed) te verlenen.

Bewaren van gegevens
Wij bewaren persoonsgegevens totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze bemiddeling en maximaal 365 dagen na het aanmaken van je casus, of zolang de wet het eist. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden. Na 365 dagen na aanmaken van jouw gegevens wordt jouw aanvraag geanonimiseerd.

Je kunt je tevens abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat je het abonnement opzegt.

Tot slot word je gevraagd om een recensie achter te laten over de diensten van www.ots-balie.nl. Je hebt het recht om zelf je recensie aan te passen en/of te verwijderen.

Persoonsgegevens jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via: marketing@call-legal.nl en zullen de persoonsgegevens vervolgens zo snel mogelijk verwijderen.

Jouw recht op inzage, wijzigen en verwijderen van gegevens 
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen via marketing@call-legal.nl of telefonisch via 030 - 760 12 61
Bij de verwerking van jouw persoonsgegevens heb je de volgende rechten:

 • Het recht op inzage in de precieze persoonsgegevens die we van jou hebben en wat wij daarmee doen;
 • Het recht op rectificatie en aanvulling: dit is het laten corrigeren van fouten en aanvullen;
 • Het recht op vergetelheid: het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens;
 • Het recht op beperking van de verwerking: dit houdt in dat je het recht hebt om minder gegevens te laten verwerken;
 • Het recht om jouw verleende toestemming in te trekken;
 • Het recht om bezwaar maken tegen een bepaald gebruik bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die jouw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen. Met deze partijen zijn verwerkersovereenkomsten gesloten. 

We delen gegevens met de volgende partijen (verwerkers):

 • De partners (advocaten en juristen) die zijn aangesloten op het platform. Zij zijn wettelijke of contractuele geheimhouders en zullen jouw zaak juridisch inhoudelijk behandelen.
 • De werkmaatschappijen gelieerd aan Call Legal B.V. waar ons customer support center is ondergebracht en alle andere afdelingen, die de website, bemiddeling en service mogelijk maken.
 • Klantenvertellen.nl. We vragen wat je van onze dienstverlening vond. Zij sturen je een reviewverzoek naar jouw e-mailadres. Wij delen geen zaakgegevens met hen.
 • Jouw naam en telefoonnummer worden gedeeld met WhatsApp om je te informeren over de voortgang van je verzoek.
 • Wij gebruiken Messagebird om je SMS-berichten te sturen over het verloop van je aanvraag.
 • Indien wij telefonisch niet bereikbaar zijn, kan het voorkomen dat ReMind Allround Office Support jouw telefoontje beantwoordt. Zij werken in het systeem van www.ots-balie.nl en slaan zelf geen zaakgegevens op.
 • WhatsApp. Stel je ons een vraag via WhatsApp? Dan verwerken wij deze via WhatsApp en nemen deze over in ons eigen klantsysteem. Daarna verwijderen we de gegevens van WhatsApp.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn.

Cookies
Cookies zijn kleine bestandjes waarin de website-informatie kan opslaan. Onze website maakt gebruik van functionele, analytische en marketingcookies. De functionele cookies zorgen ervoor dat de website optimaal werkt en je een goede ervaring biedt. De analytische cookies die we plaatsen, worden op anonieme basis opgeslagen, tenzij je marketingcookies accepteert. In dat laatste geval ga je akkoord met marketingcookies en verdergaande tracking.

Bij het bezoeken van onze website word je gevraagd of je onze cookies wilt weigeren of accepteren. Je kunt je keuze altijd aanpassen of intrekken.

Marketingdiensten
Indien je marketingcookies hebt geaccepteerd, delen we persoonsgegevens met o.a. Google, waaronder jouw IP-adres en als onderdeel van het promoten van onze diensten via derden (om te garanderen dat relevante advertenties getoond worden aan het juiste publiek). Lees meer over Google cookies en wat dit voor jou betekent via: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=nl

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. We passen de beveiliging periodiek aan en zorgen dat alle beveiligingsmaatregelen up-to-date zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming
De persoonsgegevens worden door de medewerkers van www.ots-balie.nl handmatig verwerkt. www.ots-balie.nl maakt op geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die genomen worden door computerprogramma’s of computersystemen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, passen wij tevens onze privacyverklaring aan. www.ots-balie.nl behoudt te allen tijde het recht om de privacy statement aan te passen. Wij raden je daarom aan om regelmatig onze privacyverklaring en cookiebeleid te raadplegen.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende website: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/