In de meeste gevallen blijft uw kind tijdens de OTS thuis wonen. Soms denken de gezinsvoogd en de rechtbank dat het beter is voor uw kind dat hij ergens anders woont.

Uithuisplaatsing tijdens OTS

In de meeste gevallen blijft uw kind tijdens de ondertoezichtstelling thuis wonen. De gezinsvoogd kan de kinderrechter verzoeken om uw kind uit huis te plaatsen. De reden hiervoor kan zijn dat de gezinsvoogd van mening is dat het beter is voor de ontwikkeling van het kind.

Uithuisplaatsing betekent dat uw kind ergens anders gaat wonen. U krijgt in eerste instantie ook niet te weten waar dit is. Dit is een heel ernstige situatie die een hoop onzekerheid teweeg brengt. U kunt dus het beste een advocaat inschakelen als de gezinsvoogd een uithuisplaatsing aanvraagt. Een advocaat kan de uithuisplaatsing voorkomen.

Pro deo advocaat

In OTS zaken is de inzet van een advocaat in de meeste gevallen nagenoeg kosteloos. De advocaat werkt op basis van gesubsidieerde bijstand (pro deo). Dit betekent dat u slechts een geringe eigen bijdrage verschuldigd bent.

Alle OTS advocaten werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

directbezwaarmaken

    Dit formulier is beveiligd door ReCaptcha van Google. Bekijk de privacy verklaring en algemene voorwaarden

      Dit formulier is beveiligd door ReCaptcha van Google. Bekijk de privacy verklaring en algemene voorwaarden