De Raad voor de Kinderbescherming en/of Bureau Jeugdzorg kan uw kind onder toezicht stellen. Hiertegen kunt u iets doen!

De Raad voor de Kinderbescherming of Bureau Jeugdzorg kan menen dat de ontwikkeling van uw kind in gevaar is. Vaak is dit onterecht of op basis van verkeerde gegevens. De Raad of het Bureau kan de rechter verzoeken uw kind onder toezicht te stellen (OTS). Een advocaat helpt u de juiste argumenten aan te voeren om de OTS juist niet op te leggen.

Advocaat ondertoezichtstelling OTS

Tijdens een rechtszitting vraagt de kinderrechter uw mening over de ondertoezichtstelling (OTS). Als uw kind 12 jaar of ouder is, moet de rechter hem ook om zijn mening vragen. De rechter kan uw kind jonger dan 12 jaar ook om zijn mening vragen. Dit is niet verplicht.

Besluit de kinderrechter uw kind onder toezicht te stellen? Dan voert een gecertificeerde instelling de maatregel uit en zorgt ervoor dat er een gezinsvoogd komt. U en uw kind zijn verplicht deze hulp te accepteren.

Laat u altijd adviseren en begeleiden door een OTS advocaat. Zo kunt u de OTS voorkomen of laten opheffen. Altijd in het belang van uw kind.

Duur ondertoezichtstelling

De kinderrechter bepaalt hoe lang uw kind onder toezicht wordt gesteld. Dit is maximaal 12 maanden. De kinderrechter kan de maatregel steeds met (maximaal) 1 jaar verlengen. Een ondertoezichtstelling is mogelijk tot uw kind 18 jaar is.

Uithuisplaatsing tijdens OTS

In de meeste gevallen blijft uw kind tijdens de ondertoezichtstelling thuis wonen. Soms wordt anders geoordeeld en wordt uw kind thuis weggehaald. Tegen dit besluit kunt u opkomen bij de rechter. Een advocaat helpt u met uw verdediging. Ook pro deo.

Pro deo advocaat

In OTS zaken is de inzet van een advocaat in de meeste gevallen nagenoeg kosteloos. De advocaat werkt op basis van gesubsidieerde bijstand (pro deo).

Alle OTS advocaten werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

directbezwaarmaken

    Dit formulier is beveiligd door ReCaptcha van Google. Bekijk de privacy verklaring en algemene voorwaarden

      Dit formulier is beveiligd door ReCaptcha van Google. Bekijk de privacy verklaring en algemene voorwaarden