Portret-Jo-Daemen 300 x300

Advocaat Solange Poelman

Mr. Poelman is sinds 2006 advocaat en houdt zich met name bezig met het familierecht, o.a. op de gebieden echtscheiding, verbreking samenwoning, kinder- en partneralimentatie, omgang, ouderlijk gezag, uithuisplaatsing, het jeugd- en volwassenen strafrecht en uitkeringsproblemen op het gebied van de sociale zekerheid en de sociale voorzieningen.

Specialisatie familierecht en OTS

Advisering OTS en familierecht

 

Stel uw vraag