Advocaat Saskia van de Griek

Mr. Saskia van de Griek is al advocaat vanaf 2002. Zij heeft een professionele en zeer persoonlijke aanpak. Ze komt snel tot de kern van de zaak. En communiceert met u in begrijpelijke taal.

Helaas verloopt de opvoeding en verzorging van kinderen niet altijd zonder problemen. Het kan zijn dat een instantie (jeugdzorg) ingrijpt. De kinderrechter kan een kinderbeschermingsmaatregel opleggen, zoals ondertoezichtstelling (OTS) of uithuisplaatsing (UHP).

U kunt hiertegen verweer voeren in de rechtbank. Het is verstandig dat u een professionele advocaat inschakelt die in verweer de juiste argumenten aanvoert. Neemt u in een vroeg stadium contact op, zodra een OTS of UHP dreigt.

Ook kan de Gecertificeerde Instelling (GI) een schriftelijke aanwijzing geven, bijvoorbeeld over de hoeveelheid en frequentie van de omgang met uw kind(eren). Daartegen kunnen we een verzoek vervallenverklaring bij de rechtbank indienen.

Mr. Saskia van de Griek specialiseert zich in het jeugdrecht (ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing). U bent bij haar dus aan het juiste adres!

Advocaat Saskia van de Griek houdt kantoor in Almelo.

Dit formulier is beveiligd door ReCaptcha van Google. Bekijk de privacy verklaring en algemene voorwaarden